Caută
Close this search box.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR TEHNICI JUDICIARI

Asociați cu aceleași deziderate

SUSȚINE CAUZA

Donează

Asociația „Uniunea Națională a Experților Tehnici Judiciari”, www.unetj,ro ,  desfăşoară activităţi în sprijinul  activității experților prin pregătirea profesională continuă a membrilor Asociaţiei și promovarea de propuneri de actualizari legislative în interesul justițiabililor și instanțelor de judecată.

Ne puteți sprijini redirecționând o parte din impozitul pe venit.

  1. Persoanele fizice pot redirecționa 3,5%din impozitele datorate în anul 2022, pentru susținerea entităților nonprofit şi a unităților de cult până la data de 25 mai 2023. Persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult dacă, la momentul plății sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Formularul 230 necompletat se poate descărca de aici. După completare şi semnare se poate depune:

  • fizic sau prin poștă la registratura  de la sediul  central al U.N.E.T.J. din mun. Constanța, str. Făgetului nr. 116, județul Constanța  sau
  • pe adresa de e-mail: contact@unetj.ro – asociația va trimite ulterior formularul la ANAF
  • prin serviciul online ANAF Spațiul Privat Virtual, dacă aveți semnătură electronică.

Descarcă de aici Formularul 230 precompletat parțial

  1. Pentru persoana fizică autorizată supusă sistemului real de impunere, cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, reprezintă cheltuieli deductibile în limita unei cote de 5%din baza de calcul determinată ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol (conform prevederilor art. 68 din Codul fiscal).

     PFA va avea obligația depunerii Declarației unice până la data de 25 mai 2023.

Asociația „Uniunea Națională a Experților Tehnici Judiciari”

CIF 45786030

IBAN:  RO84 BTRL RONC RT06 3190 9301

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registrul gestionat de către ANAF) se poate consulta la adresa următoare:
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/.

Te invităm să ni te alături !

Avem aceleași deziderate

Cheia spre succes

Cooperarea

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Asociaţia va iniţia şi dezvolta relaţii de cooperare cu alte organizaţii cu scopuri similare și cu autorităţi publice din România și din U.E.

Dacă faceți parte dintr-o organizație cu scop similar vă invităm să luați legătura cu noi.