Caută
Close this search box.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR TEHNICI JUDICIARI

Asociație pentru profesioniști

Despre Noi

Constituirea U.N.E.T.J.

Organizație
Profesională

Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ şi apolitică, desfășurându-și activitatea în calitate de organizație profesională autonomă, având caracter tehnico-științific, educațional, cu scop de a veni în interesul legitim al justițiabililor, instanțelor de judecată și experților tehnici judiciari, prin promovarea și apărarea drepturile profesionale și patrimoniale ale experților tehnici judiciari din România, reunind persoane care au calitatea de expert tehnic judiciar, conferită de Ministerul Justiției din România, care îndeplinesc condițiile de a fi numiți de instanțele judecătorești din România pentru întocmirea de rapoarte de expertiză tehnică judiciară și/sau care îndeplinesc condițiile pentru a se înscrie la examenele organizate de Ministerul Jusiției din România pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar.

Reglementări legale

Legislație

Funcţionarea U.N.E.T.J. este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv.

Filiale

Asociaţia poate constitui cel mult câte o filială în circumscripția teritorială a fiecărei Curți de Apel din România, în temeiul hotărârii Adunării Generale.

Date fiscale

Asociația ”UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXPERȚILOR TEHNICI ȘI JUDICIARI” a fost înființată la data de 11 martie 2022 și are Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 45786030

“Liberatea este dreptul de a face ceea ce Legea permite.”

Montesquieu